DSTADDR

Block Transfer Destination Address

The DSTADDR register offset is relative to (BASEADDR or WRBADDR) + Channel Number * 0x10
  0x08 32 -    

Block Transfer Destination Address

Bit  31 30 29 28 27 26 25 24  
  DSTADDR[31:24]  
Access                   
Reset                   
Bit  23 22 21 20 19 18 17 16  
  DSTADDR[23:16]  
Access                   
Reset                   
Bit  15 14 13 12 11 10 9 8  
  DSTADDR[15:8]  
Access                   
Reset                   
Bit  7 6 5 4 3 2 1 0  
  DSTADDR[7:0]  
Access                   
Reset                   

Bits 31:0 – DSTADDR[31:0]: Transfer Destination Address

Transfer Destination Address

This bit field holds the block transfer destination address.

When destination address incrementation is disabled (BTCTRL.DSTINC = 0), DSTADDR corresponds to the last beat transfer address in the block transfer.

When destination address incrementation is enabled (BTCTRL.DSTINC = 1), DSTADDR is calculated as follows:

If BTCTRL.STEPSEL = 1:

DSTADDR=DSTADDRSTART+BTCNT(BEATSIZE+1)

If BTCTRL.STEPSEL = 0:

DSTADDR=DSTADDRSTART+BTCNT(BEATSIZE+1)2STEPSIZE