TxGATE

TxGATE

Timer Gate Source Selection Register
  0x010B 8   1 1 x

TxGATE

Bit  7 6 5 4 3 2 1 0  
          GSS[3:0]  
Access          R/W R/W R/W R/W  
Reset          0 0 0 0  

Bits 3:0 – GSS[3:0]: Timer Gate Source Selection

Timer Gate Source Selection

Table 1. Timer Gate Sources
GSS Gate Source
Timer1
1111 - 1110 Reserved
1101 CLC4_OUT
1100 CLC3_OUT
1011 CLC2_OUT
1010 CLC1_OUT
1001 PWM2S1P2_OUT
1000 PWM2S1P1_OUT
0111 PWM1S1P2_OUT
0110 PWM1S1P1_OUT
0101 CCP2_OUT
0100 CCP1_OUT
0011 TMR4_Postscaler_OUT
0010 TMR2_Postscaler_OUT
0001 TMR0_OUT
0000 Pin selected by T1GPPS