Peripherals Configuration Summary

Table 1. Peripherals Configuration Summary
Peripheral name Base address IRQ line AHB clock APB clock Generic Clock PAC Events DMA Power domain
Index Enabled at Reset Index Enabled at Reset Index Index Write Protection at Reset User Generator Sleep Walking Index Name
AHB-APB Bridge A (APBA) 0x40000000 0 Y N/A PDSW
PAC 0x40000000 21: ERR 6 Y 0 Y 0 N 49: ERR Y PDSW
PM 0x40000400 0: PLRDY 1 Y 1 N N/A PDAO
MCLK 0x40000800 0: CKRDY 2 Y 2 N N/A PDSW
RSTC 0x40000C00 3 Y 3 N N/A PDAO
OSCCTRL 0x40001000 0: XOSCRDY, CLKFAIL, OSC16MRDY, DFLLULPRDY, DFLLULPLOCK, DFLLULPNOLOCK, DPLLLCKR, DPLLLCKF, DPLLLTO, DPLLLDRTO 4 Y

0: FDPLL96M clk source

1: FDPLL96M 32 kHz

2: DFLLULP reference

4 N 0: TUNE 1: CLKFAIL Y PDSW
OSC32KCTRL 0x40001400 0: XOSC32KRDY, CLKFAIL 5 Y 5 N 2: CLKFAIL Y PDAO
SUPC 0x40001800 0: BOD33RDY,BOD33DET, B33SRDY, VREGRDY, VCORERDY, ULPVREFRDY 6 Y 6 N 3: BOD33DET Y PDAO
GCLK 0x40001C00 7 Y 7 N N/A PDSW
WDT 0x40002000 1: EW 8 Y 8 N N/A PDSW
RTC 0x40002400 2: CMP0-1, TAMPER, OVF, PER0-7 9 Y 9 N 1: TAMPEVT

4-11 : PER0-7

12: ALARM0,

12-13 : CMP0-1

14 : TAMPER

15 : OVF

16 : PERD

Y 1: TIMESTAMP PDAO
EIC 0x40002800

3: EXTINT0

4: EXTINT1

5: EXTINT2

6: EXTINT3

7: EXTINT4-7, NSCHK

NMI

10 Y 3 10 N 17-24: EXTINT0-7 Y PDAO
FREQM 0x40002C00 8: DONE 11 Y

4: FREQM_MSR

5: FREQM_REF

11 N N/A PDSW
PORT 0x40003000 10: NSCHK 12 Y 12 N 3-6 : EVU0-3 Y PDAO
AC 0x40003400 39: COMP0-1, WIN0 13 Y 17 13 N 16-17: COMP0-1

40-41: COMP0-1

42: WIN0

Y PDAO
AHB-APB Bridge B (APBB) 0x41000000 1 Y N/A PDSW
DSU 0x41002000 4 Y 1 Y 1 Y N/A

2-3: DCC0-1

PDSW
NVMCTRL 0x41004000 9: DONE, PROGE, LOCKE, NVME, KEYE, NSCHK 7 Y 2 Y 2 N 2: AUTOW Y PDSW
DMAC 0x41006000

11: SUSP0, TERR0, TCMPL0

12: SUSP1, TERR1, TCMPL1

13: SUSP2, TERR2, TCMPL2

14: SUSP3, TERR3, TCMPL3

15: SUSP4-7, TERR4-7, TCMPL4-7

3 Y 3 7-10: CH0-3 25-28: CH0-3 Y PDSW
HMATRIXHS 0x41008000 5 Y 4 N N/A PDSW
AHB-APB Bridge C (APBC) 0x42000000 2 Y N/A PDSW
EVSYS 0x42000000

16: EVD0, OVR0

17: EVD1, OVR1

18: EVD2, OVR2

19: EVD3, OVR3

20: NSCHK

0 Y

6: CH0

7: CH1

8: CH2

9: CH3

0 N N/A PDSW
SERCOM0 0x42000400

22: bit 0

23: bit 1

24: bit 2

25: bit 3-6

1 Y

11: CORE

10: SLOW

1 N N/A

4: RX

5: TX

PDSW
SERCOM1 0x42000800

26: bit 0

27: bit 1

28: bit 2

29: bit 3-6

2 Y

12: CORE

10: SLOW

2 N N/A

6: RX

7: TX

PDSW
SERCOM2 0x42000C00

30: bit 0

31: bit 1

32: bit 2

33: bit 3-6

3 Y

13: CORE

10: SLOW

3 N N/A

8: RX

9: TX

PDSW
TC0 0x42001000 34: ERR, MC0, MC1, OVF 4 Y 14 4 N 11: EVU

29: OVF

30-31: MCX0-1

Y

10: OVF

11-12: MC0-1

PDSW
TC1 0x42001400 35: ERR, MC0, MC1, OVF 5 Y 14 5 N 12: EVU

32: OVF

33-34: MCX0-1

Y

13: OVF

14-15: MC0-1

PDSW
TC2 0x42001800 36: ERR, MC0, MC1, OVF 6 Y 15 6 N 13: EVU

35: OVF

36-37: MCX0-1

Y

16: OVF

17-18: MC0-1

PDSW
ADC 0x42001C00 37: OVERRUN, WINMON 38:RESRDY 7 Y 16 7 N

14: START

15

: FLUSH

38: RESRDY

39: WINMON

Y 19: RESRDY PDSW
DAC 0x42002000 40: UNDERRUN 41: EMPTY 8 Y 18 8 N 18: START 43: EMPTY Y 20: EMPTY PDSW
PTC 0x42002400

42: EOC, WCOMP

9 Y 19 9 N

19 : STCONV

20 : DSEQR

44: EOC

45: WCOMP

Y

21 : EOC

22 : SEQ

23 : WCOMP

PDSW
TRNG 0x42002800 43: DATARDY 10 Y 10 N 46 : DATARDY Y PDSW
CCL 0x42002C00 11 Y 20 11 N

21 : LUT0

22 : LUT1

47 : LUT0

48 : LUT1

Y PDSW
OPAMP 0x42003000 12 Y 12 N N/A PDSW
TRAM 0x42003400 44: DRP, ERR 12 Y 13 N/A PDSW