TCAn Pin Position

Name:
TCAROUTEA
Offset:
0x06
Reset:
0x00
Access:
-
Bit76543210
TCA1[2:0]TCA0[2:0]
AccessR/WR/WR/WR/WR/WR/W
Reset000000

Bits 5:3 – TCA1[2:0]: TCA1 Signals

TCA1 Signals

This bit field controls the pin positions for TCA1 signals.

Value Name Description
WO0 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5
0x0 PORTB PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5
0x1 PORTC PC4 PC5 PC6 - - -
0x2 PORTE PE4 PE5 PE6 - - -
Other - Reserved

Bits 2:0 – TCA0[2:0]: TCA0 Signals

TCA0 Signals

This bit field controls the pin positions for TCA0 signals.

Value Name Description
WO0 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5
0x0 PORTA PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5
0x1 PORTB PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5
0x2 PORTC PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
0x3 PORTD PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5
0x4 PORTE PE0 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5
0x5 PORTF PF0 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5
Other - Reserved