BOD Threshold

Figure 1. ATmega328PB: BOD Thresholds vs. Temperature (BODLEVEL is 1.8V)
Figure 2. ATmega328PB: BOD Thresholds vs. Temperature (BODLEVEL is 2.7V)
Figure 3. ATmega328PB: BOD Thresholds vs. Temperature (BODLEVEL is 4.3V)
Figure 4. ATmega328PB: Calibrated Bandgap Voltage vs. Temperature
Figure 5. ATmega328PB: Calibrated Bandgap Voltage vs. Vcc